top of page

Ottawa Carleton District School Board

เกี่ยวกับโรงเรียน

เขตการศึกษา Ottawa- Carleton เป็นเขตการศึกษาในเมืองหลวงของแคนาดา (Ottawa)

มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคน เป็นเมืองที่ปลอดภัยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ นักเรียนที่สนใจเรียนต่อที่ออตตาวาสามารถเลือกโรงเรียนได้ตามวิชาเรียนและความสนใจของนักเรียน หากนักเรียนเพียงต้องการไปศึกษาในระยะสั้น ทางเขตการศึกษามีโปรแกรมระยะสั้นเพื่อให้นักรียนได้พัฒนาและฝึกษาภาษาอังกฤษอีกด้วย

 

โฮมสเตย์

เขตการศึกษาออตตาวาไม่มีโครงการโฮมสเตย์เป็นของตัวเอง ทางโรงเรียนใช้บริการของ Canada Homestay Network เพื่อจัดหาโฮมสเตย์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับนักเรียน ข้อดีของการพักกับโฮมสเตย์คือนักเรียนจะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรแคนาดากับครอบครัวอีกด้วย

bottom of page