ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนพร้อมที่จะเดินทาง 

เตรียมของใช้ที่จำเป็น

นักเรียนควรเลือกเตรียมของใช้ที่จำเป็นเนื่องจากสายการบินมีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง สิ่งของบางสิ่งนักเรียนสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าในประเทศแคนาดา

เตรียมเอกสาร

นักเรียนควรเตรียมเอกสารที่จำเป็นให้ครบ เมื่อนักเรียนเดินทางถึงจุดตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นักเรียนอาจจะต้องแสดงเอกสารของทางโรงเรีนให้เจ้าหน้าที่ดู

ศึกษาข้อกำหนดของสายการบิน

แต่ละสายการบินมีข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน นักเรียนควรศึกษาข้อห้ามและน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่สายการบินกำหนดเพื่อความสะดวกของนักเรียนเอง

ศึกษาวัฒนธรรม

ประเทศแคนาดาอาจมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทยบ้างเล็กน้อย นักเรียนควรศึกษาวัฒนธรรมของประเทศแคนาดาและเมืองที่นักเรียนจะไปศึกษา

กรุงเทพฯ:                 02-658-7599

086-086-0035

080-069-9055

เชียงใหม่:               086-086-0055

                             088-611-4855

iStudycanada Office

999 Gaysorn Village Building, 5th Fl., Unit 5B-1 Regus, Ploenchit Road, Lumpinee, Prathumwan, Bangkok 10330

  • facebook40x40
  • line-icon_edited
  • Phone-07-512
  • x-09-512