top of page

เรียนต่อสายสุขภาพ Health Science ในแคนาดา เรียนและทำงาน สายสุขภาพ สาขามาแรงในแคนาดา - รวบรวมคอร์สสาย Health Science ไว้ที่นี่ ที่เดียว !!

เรียนต่อสายสุขภาพ Health Science ในแคนาดา เรียนและทำงาน สายสุขภาพ สาขามาแรงในแคนาดา... รวบรวมคอร์สสาย Health Science ไว้ที่นี่ ที่เดียว !!
หลักสูตรสายด้าน Healthcare หรือ Health Science ในแคนาดา เป็นหลักสูตรยอดนิยม เนื่องจากเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในแคนาดา หลักสูตรใน College หรือวิทยาลัยในแคนาดาเปิดกว้างสำหรับน้องๆ ที่จบชั้นม.6 หรือ ปริญญาตรีสาขาอื่นๆ มา อีกทั้งการเรียนการสอนยังมีคุณภาพไม่แพ้มหาวิทยาลัย


การเรียนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในแคนาดามีข้อดีมากมาย หลักสูตรการเรียนมีหลากหลายตั้งแต่ระดับ Certificate, Diploma, Graduate Certificate หรือ ไปจนถึงระดับปริญญา นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ฝึกงานหรือ Clinical Placement ซึ่งจะช่วยให้ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในระบบบริการด้านสุขภาพของแคนาดาและเป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษาต่างชาติที่จะมีโอกาสเข้าทำงานหลังเรียนจบแนะนำหลักสูตรน่าเรียนต่อด้าน Health Science หลักสูตร College ในแคนาดา


1. หลักสูตร Certificate

ระยะเวลาเรียน: 1 ปี

ค่าเรียน: $CA15,943 – 26,100 ต่อปี (โดยประมาณ)

ดูคอร์สและสถาบัน


คอร์สเรียน

รายละเอียด

สถาบันที่เปิดสอน (บางส่วน)

สาขาอาชีพในแคนาดา

Community Pharmacy Assistant หรือ

Pharmacy Technician Certificate

ผู้ช่วยเภสัชกร  ทำหน้าที่ช่วยเหลืองานเภสัชกร ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา ช่วยในการดำเนินจัดจ่ายยา จัดอุปกรณ์ จัดเก็บ

Pharmacy technicians

Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants

Dental Assisting

ผู้ช่วยทันตแพทย์

Dental assistants

Dental laboratory assistants

Medical Laboratory Assistant

ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

Medical laboratory assistants and related technical occupations

Personal Support Worker

หรือ

Health Care Aide Certificate

 

ผู้ให้บริการช่วยเหลือและดูแลผู้คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ  งาน PSW จะเกี่ยวข้องกับการให้ความสนับสนุนในการดูแลประจำวันทั้งร่างกายและจิตใจ, ช่วยเตรียมอาหาร, ช่วยในกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย

Personal Support Worker – Health Services

Nurse aides, orderlies and patient service associates

Pre-health Sciences Pathway

หลักสูตรเตรียมความพร้อม pathway เพื่อเข้าเรียนต่อคอร์ส Diploma หรือปริญญาตรีด้าน Health Science ในแคนาดา สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางสายวิทย์หรือตัวเรียนที่ทาง college ต้องการ

มีหลากหลายสถาบันขึ้นกับแผนการเรียนต่อของผู้เรียน

ปรึกษา iSC

 

 


2. หลักสูตร Diploma

ระยะเวลาเรียน: 2 ปี

ค่าเรียน: $CA16,000 - 17,500 ต่อปี (โดยประมาณ)

ดูคอร์สและสถาบัน

 

คอร์สเรียน

รายละเอียด

สถาบันที่เปิดสอน (บางส่วน)

สาขาอาชีพในแคนาดา

Developmental Services Worker

ผู้ให้การบริการช่วยเหลือ ผู้พิการทางด้านร่างกาย หรือผู้บกพร่องทางสติปัญญา ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นปกติ

Developmental services worker

Inclusion facilitator

Employment support worker

Educational assistant

 

Esthetician

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อให้บริการเพื่อความงามด้านผิวหนัง

Esthetician

Fitness and Health Promotion

เหมาะสำหรับผู้สนใจงานด้านที่ปรึกษาด้าน Fitness หรือ Personal Trainer ด้านการออกกำลังกาย

Fitness advisor or Personal trainer

Gym manager

Health promoter or Wellness coach

Nutrition and Healthy Lifestyle Promotion

คอร์สเรียนด้านโภชนาการและการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยให้กับบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ทุกช่วงวัย

Dietary technician

Food and nutrition technician - dietetics

Nutrition educators

Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด มีหน้าที่ในการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของผู้ป่วย

Physiotherapy assistant or occupational therapy assistant

Opticianry  หรือ

Optician

ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา

Opticians

Paramedic

นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เน้นการช่วยเหลือทางแพทย์ขั้นสูงเป็นหลัก

Primary care paramedic

Critical care paramedic

Emergency medical technician (EMT)

Pharmacy Technician

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จัดยาตามใบสั่ง, ช่วยเตรียมยา, ดูแลครุภัณฑ์ บันทึก

Pharmacy Technician

Practical Nursing

หลักสูตรเพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพในแคนาดา - Licensed Practical Nurse (LPN) หรือ Registered Practical Nurse (RPN)

Licensed Practical Nurse (LPN) Registered Practical Nurse (RPN)

Recreation Therapy

คอร์สเรียนด้านกิจกรรมนันทนาการ เพื่อบำบัดและฟื้นฟูสมองของผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกายภาพด้านการเคลื่อนไหวและสมอง

Niagara College, ON

St.Lawrence College, ON

Recreational therapist

Recreation programmer

Recreation assistant - health services

Life enrichment coordinator - recreation & fitness

Registered Massage Therapy (RMT)

คอร์สด้านการบำบัดรักษาด้วยการนวด เตรียมพร้อมการสอบใบประกอบเป็น Massage Therapist ในแคนาดา

Registered Massage Therapist

 

 

3. หลักสูตร Advanced Diploma

ระยะเวลาเรียน: 3 ปี

ค่าเรียน: $CA16,800 - 17,500 ต่อปี (โดยประมาณ)

ดูคอร์สและสถาบัน

 

คอร์สเรียน

รายละเอียด

สถาบันที่เปิดสอน (บางส่วน)

สาขาอาชีพในแคนาดา

Dental Hygiene

ทันตานามัย ผู้ที่ทำการรักษาป้องกันโรคในช่องปาก

Dental hygienists and dental therapists

Massage Therapy

คอร์สด้านการบำบัดรักษาด้วยการนวด

Registered Massage Therapist

Medical Radiation Technology

โปรแกรมเทคโนโลยีรังสีทางการแพทย์ ผู้ทำงานในการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยโรค

Radiological Technologist

Traditional Chinese Medicine Practitioner

การแพทย์แผนจีน

Acupuncturist

Physician or Practitioner (traditional Chinese Medicine)

Respiratory Therapy

นักบำบัดด้านระบบทางเดินหายใจ

Respiratory Therapists

Clinical perfusionists Cardiopulmonary technologists    

 


4. หลักสูตร Bachelor’s Degree 

ระยะเวลาเรียน: 4 ปี

ค่าเรียน: $CA 21,081 ต่อปี (โดยประมาณ)

ดูคอร์สและสถาบัน


คอร์สเรียน

รายละเอียด

สถาบันที่เปิดสอน (บางส่วน)

สาขาอาชีพในแคนาดา

BSc Nursing

ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

Registered Nurse

BSc Health Information Management or Health Information Science

ปริญญาตรีวิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ

Data analysts, clinical analysts, software developers, data scientists, business intelligence consultants

Bachelor of Therapeutic Recreation

ปริญญาตรีด้านสันทนาการบำบัด

Recreational therapist 

 


5. หลักสูตร Graduate Certificate และ Post-Degree Diploma

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญาตรี

ระยะเวลาเรียน: 1-2 ปี

ค่าเรียน: $CA16,220  - $CA27,698.00 ต่อปี (โดยประมาณ)

ดูคอร์สและสถาบัน


คอร์สเรียน

รายละเอียด

สถาบันที่เปิดสอน (บางส่วน)

สาขาอาชีพในแคนาดา

Gerontology - Interprofessional Practice

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

Nurse aides, orderlies and patient service associates

Personal support worker – health services

Rehabilitation Services Case Manager

Recreation assistant

Life enrichment coordinator or assistant

Palliative Care

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง


Gerontology and Palliative Care – Interprofessional Practice

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยแบบประคับประคอง


Chronic Disease

Management

การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง


Addictions and Mental

Health

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดและ มีปัญหาด้านสุขภาพจิต

Addictions Crisis Worker, Withdrawal Management Counsellor, Addictions Counsellor, Community Support Worker, Psychogeriatric Case Manager, Mental Health Support Worker, Rehabilitation Services Case Manager

Brain Disorders Management

การจัดการดูและผู้ป่วยทางด้านสมอง

Rehabilitation Support Worker or Case manager , Health care aide

Support clients with brain disorders

Health Care Administration and Service Management

 

การจัดการระบบสาธารณสุขและสถานบริการด้านสุขภาพ ในแคนาดา 

 

Administrative roles in health care organizations

Digital Health

การนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางการแพทย์

Clinical Systems Analyst

Information Systems Specialist

Business Processes Analyst

Health Systems Technician

Health Informatics Specialist

Therapeutic Recreation

สันทนาการบำบัด

Algonquin College, ON

Recreational therapists, Recreation/restorative aides, Recreation program coordinators, Recreation facilitators

Mental Health and Disability Management

การจัดการดูแลด้านสุขภาพจิตและผู้พิการ

Rehabilitation Professional

Social and community service workers

Developmental service worker

Psychiatric aide & Health care aide

Retirement Home Management

ทำงานในการบริหารจัดการสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ

Managerial and leadership positions within retirement communities

Enhanced Practice for Internationally Educated Nurses (ON)

Post-Degree Diploma in Nursing Practice (BC)

หลักสูตรสำหรับพยาบาลต่างชาติ เพื่อเสริมทักษะในการปฏิบัติงานพยาบาลในระบบสาธารณะสุขของแคนาดา และเตรียมสอบใบอนุญาต RN/LPN ในแคนาดา

Registered Nurse or

Licensed Practical Nurse

Post-Baccalaureate Diploma in Health Information Management or Health Analytics

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการข้อมูลด้านการแพทย์ และระบบสาธารณสุข

Health Informatics Data Analyst

Systems Administrator

Program Manager Analytics

Data Solution Architect

 เกณฑ์การรับเข้าเรียน
 • ผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, PTE หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ บางหลักสูตรสามารถใช้ผลการเรียนภาษาจากสถาบันในแคนาดาได้ หรือเรียนคอร์ส English pathway ออนไลน์จากที่ไทยไปก่อนได้  ( แต่ละโปรแกรมมีเกณฑ์การรับเข้าที่ต่างกัน ติดต่อ iSC เพื่อเช็คเงื่อนไขแต่ละสถาบัน)


 • สำหรับหลักสูตร Certificate, Diploma, Advanced Diploma และ Bachelor’s degree

  • จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

  • บางหลักสูตรผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนวิชา ชีววิทยา เคมี หรือคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมปลายมาก่อน หากไม่ผ่านเกณฑ์ทางสถาบันจะมีทางเลือกให้เรียน Pre-health science ก่อนเป็นระยะเวลา  1 ปี

 • สำหรับหลักสูตร Graduate Certificate และ Post-Degree Diploma

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Health Science หรือ Health Services

  • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง (บางหลักสูตร)

  • Resume/CVข้อดีของการเรียนหลักสูตรด้านสุขภาพในแคนาดา สำหรับนักเรียนต่างชาติ  

 1. ประเทศแคนาดามีระบบด้านสาธารณะสุขที่ทันสมัยและดีที่สุด และเป็นประเทศที่เปิดโอกาสมากมายให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุชภาพ  อุปกรณ์การเรียนการสอน และหลักสูตรในสถาบันการศึกษามีความทันสมัย

 2. หลักสูตรใน college มีคุณภาพสูงและมีความยืดหยุ่นในการรับเข้า พร้อมทั้งค่าเรียนที่ประหยัดกว่า

 3. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย: วิทยาลัยในแคนาดามีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา เช่น ศูนย์บริการบริหารสุขภาพ, ศูนย์จำลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรไว้เฉพาะ, อุปกรณ์ที่ทันสมัย

 4. โอกาสทำงานพาร์ทไทม์: นักศึกษาสามารถทำงานพาร์ทไทม์และมีรายได้ระหว่างเรียน

 5. วีซ่าทำงานหลังเรียนจบ หรือ Post-graduation Work Permit (PGWP) ระยะเวลา 1-3 ปี ขึ้นกับระยะเวลาของคอร์สเรียน

 6. โอกาสสู่การเป็นพลเมืองของแคนาดา : ประเทศแคนาดาเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติสมัครเป็น  PR ผ่านระบบ Express Entry หรือช่องทาง Provincial Nominee Programs (PNP) โดยเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Health Science และได้รับการจ้างงาน มีโอกาสสูงที่จะได้สิทธิ้เป็นพลเมืองถาวรเนื่องจากความต้องการในตลาดแรงงานสาขานี้มีสูงมากบริการแนะแนวศึกษาต่อแคนาดากับ iStudyCanada

ตัวแทนสถาบันการศึกษาในแคนาดาและมีประสบการณ์มากว่า 21 ปี


 • แนะนำหลักสูตร และให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนการเรียนต่อในแคนาดา

 • ทำเรื่องสมัครเรียน ตรวจสอบเอกสาร ติดตามผลการตอบรับเข้าเรียน

 • ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและการสมัครวีซ่า

 • ช่วยเหลือด้านการจัดหาที่พัก การเตรียมตัวของนักเรียนก่อนเดินทาง


ปรึกษา iStudyCanada คลิก!! 

448 views0 comments

Comments


bottom of page