top of page

แนะนำหลักสูตรสำหรับพยาบาล! เตรียมความพร้อมสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ / งานสาย Health Care อื่นๆในแคนาดา

Updated: Mar 14

แนะนำหลักสูตรน่าเรียน !! เตรียมความพร้อมพยาบาลไทย สู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือทำงานสาย Health Care อื่นๆในแคนาดา


สำหรับพยาบาลที่สนใจอยากทำงานและมีโอกาสในการเป็นพลเมืองของประเทศแคนาดา วิธีการที่ดีที่สุดคือการมาเรียนที่แคนาดา และเลือกคอร์สเรียนที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้นักเรียนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล หรือจะเปลี่ยนแนวมาทำงานสายสุขภาพด้านอื่นๆ ในแคนาดาได้ชนิดของ Nursing Licenses ในแคนาดา

พยาบาลต่างชาติจะต้องมีใบอนุญาติจากหน่วยงานในเขตพื้นที่ที่ทำงานก่อนที่จะเข้าทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพในแคนาดา ใบอนุญาติพยาบาลจะประกอบด้วย 3 ประเภท ซึ่งแบ่งตามระดับการศึกษา,ทักษะ และขอบเขตความรับผิดชอบในการทำงาน


1. Nurse Practitioner (NP): ผู้มีสิทธิ์ขอใบอนุญาติ NP ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านพยาบาล หรือมีใบรับรองการศึกษาทางการพยาบาลระดับสูงหรือมีความชำนาญเฉพาะทาง และประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาล


2. Registered Nurse (RN) และ Registered Psychiatric Nurse: ผู้มีสิทธิ์ขอใบอนุญาติ RN ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านพยาบาล หากจบการศึกษามามากกว่าสามปี จะต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานด้านพยาบาล


3. Licensed Practical Nurse (LPN) หรือ Registered Practical Nurse :ผู้มีสิทธิ์ขอใบอนุญาติ LPN ต้องจบการศึกษาระดับขั้นต่ำ Diploma in Nursing หากจบการศึกษามามากกว่าสามปี จะต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานด้านพยาบาลข้อแนะนำ

· สำหรับพยาบาลไทย หากต้องการขอใบอนุญาติพยาบาลวิชาชีพเพื่อทำงานในแคนาดา จะต้องเป็นพลเมืองของแคนาดาหรือมี Open Work Permit หรือได้รับการจ้างงานจากสถานพยาบาลในแคนาดาเท่านั้น ทาง iSC จึงขอแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรที่เหมาะสม และเริ่มต้นด้วยวีซ่านักเรียนก่อน


· ควรลงเรียนหลักสูตร 2 ปี ที่เป็นหลักสูตร Graduate Certificate หรือ Graduate Diploma ที่ช่วยพัฒนาทักษะอื่นๆ ด้าน Healthcare และปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาลหรือสถานดูแลผู้ป่วยในแคนาดา เพราะนักเรียนจะได้วีซ่าทำงาน open work permit หรือ PGWP 3 ปี เนื่องจากขั้นตอนการขอ License เป็นพยาบาลใช้เวลา 6-12 เดือน นักเรียนจะมีเวลาในการเตรียมตัวและเก็บชั่วโมงการทำงานหลังได้ License โดยหลังทำงาน 1 ปีเต็ม นักเรียนสามารถสมัคร PR ได้


· หากเลือกลงหลักสูตรสาย Health Care อื่นๆ ตามที่แนะนำ นักเรียนมีทางเลือกที่จะสอบเป็นพยาบาลวิชาชีพ หรือสามารถทำงานในสายอื่นที่จบมาได้ เนื่องจากหลักสูตรที่นำเสนอเช่น Gerontology หรือ Palliative Care เรียนจบมายังเป็นที่ต้องการอย่างมากในแคนาดา


· แนะนำให้เตรียมตัวการสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพราะหลักสูตรเหล่านี้มีที่นั่งจำกัดและเต็มเร็ว ค่าเล่าเรียนจะอยู่ที่ 14,000 CAD - 19,000 CAD ต่อปี ขึ้นกับสถาบัน ทาง iStudyCanada จะช่วยแนะนำคอร์สเรียน ดูแลด้านเอกสารการสมัคร ตรวจสอบเงื่อนไขการสมัครเรียน ตลอดจนทำวีซ่านักเรียน


· ข้อมูลสถาบันอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถปรึกษา iStudyCanada คลิก!!

สถาบันแนะนำ !! ที่มี Clinical Placement และหลักสูตรเทียบเท่า Registered Nurse (RN)

Meet practice and competency gaps for License

Conestoga Collegeหลักสูตร : Enhanced Practice for Internationally Educated Nurses Credential : Ontario College Graduate Certificate ระยะเวลาเรียน : 2 ปี เริ่มเรียน : มกราคม, พฤษภาคม หรือ กันยายน สถานที่เรียน : Brantford, ON ค่าเรียน : $CA 18622.68 ต่อปี เกี่ยวกับหลักสูตร Enhanced Practice for Internationally Educated Nurses

· หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพยาบาลต่างชาติมีทักษะที่จำเป็นในการทำงานภายใต้ระบบ Healthcare ของแคนาดา โดยคอร์สนี้จะโฟกัสที่การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

· ได้เรียนรู้จากเหล่าคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรงด้านพยาบาล มีห้องแล็บ ปฏิบัติการพยาบาล และ immersive simulation suites เน้นการพัฒนาด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพพยาบาล

· โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้มาตรฐานวิชาชีพของสภาพยาบาลของ Ontario นักศึกษาจะ

ได้เรียนรู้การปฏิบัติกงานของพยาบาลวิชาชีพในแคนาดา และขั้นตอนการประเมินการเรียนรู้ผ่าน การเขียนเชิงวิชาการ , โปรเจค, กรณีศึกษา (case study), การนำเสนอผลงานและการจำลองการปฏิบัติงานกับผู้ป่วย

· มีการฝึกงานในหลักสูตรกว่า 400 ชั่วโมง

· คอร์สนี้จะช่วยเตรียมตัวให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบ การสอบความรู้การพยาบาลเพื่อป็นพยาบาลวิชาชีพ (RN) ของ NCLEX และ การเตรี

ยมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพ OSCEเงื่อนไขการรับเข้าเรียน

· เรียนจบปริญญาตรีพยาบาลหลักสูตร 4 ปีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

· มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล และประสบการณ์อย่างน้อย 1 ภายในช่วง 3 ปีก่อนการสมัครเรียน

· จดหมายรับรองการทำงาน

· มีผลภาษาอังกฤษ IELTS Academic 6.5 แต่ละ Band ไม่ต่ำกว่า 6.0*

*คะแนนไม่ถึงสามารถเรียนปรับภาษาได้ที่ Conestoga หรือสถาบัน ILAC/ILSC

Niagara College

Sault College

Langara College

Georgian College


สถาบันแนะนำอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Sterling College (ราคาไม่แพง แบ่งจ่ายได้)หลักสูตรนี้เป็นโปรแกรมที่ออกแบบร่วมกันระหว่าง Sterling College และ Red Deer College วิทยาลัยรัฐบาลตั้งอยู่ที่ Alberta ผู้จบการศึกษาจะได้รับ Alberta Diploma และได้ PGWP 3 ปี


หลักสูตร : Health Care Practice and Management

Credential : Postgraduate Certificate

ระยะเวลาเรียน : 2 ปี

เริ่มเรียน : มกราคม, พฤษภาคม หรือ กันยายน

สถานที่เรียน : Vancouver, BC

ค่าเรียน : $CA 13,500 ต่อปี (สามารถแบ่งจ่ายได้)เกี่ยวกับหลักสูตร Health Care Practice and Management


· หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพยาบาลต่างชาติ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในแคนาดา โดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ของพยาบาลในระบบของแคนาดา


· หลังเรียนจบหลักสูตร 1 ปีแรก นักเรียนสามารถสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ Licensed Practical Nurse (LPN) ทางสถาบันมีทีมคอยช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ


· หลังเรียนจบหลักสูตรปีที่ 2 สามารถสอบเป็นพยาบาลวิชาชีพหรือ Registered Nurse (RN) ที่แคนาดาได้
เงื่อนไขการรับเข้าเรียน

· เรียนจบปริญญาตรีพยาบาล

· มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล และมีชั่วโมงการทำงานอย่างน้อย 1125 ชั่วโมง ภายใน 4 ปีก่อนสมัครเรียน

· มีผลภาษาอังกฤษ IELTS Academic 6.5 แต่ละ Band ไม่ต่ำกว่า 6.0*

*คะแนนไม่ถึงสามารถเรียนปรับภาษาได้ที่ ILAC (University Pathway Level 3.3)

Fanshawe College


 

ปรึกษา iStudyCanada คลิก!!บทความที่เกี่ยวข้อง


1,238 views0 comments

Comments


bottom of page