top of page

เปิดโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรของประเทศแคนาดา.. วิชาเลข เรียนอะไร? ยากไหม?

Updated: Jan 26, 2022

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ถูกกล่าวถึงอย่างมากในกลุ่มนักเรียนจากประเทศเอเชียเพราะประเทศของเรานั้นจะมีความเข้มข้นและหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างยาก เมื่อนักเรียนส่วนมากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือไปโครงการแลกเปลี่ยนแล้วกลับมาประเทศไทย ก็มักจะพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนต่างประเทศนั้นง่ายเหลือเกิน


วันนี้บทความของเราจะมาเปิดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ของประเทศแคนาดาให้นักเรียนดูว่าแต่ละวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์นั้นเรียนหัวข้ออะไรบ้าง ส่วนจะยากหรือจะง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยค่ะ


ในประเทศแคนาดาหลักสูตรการเรียนการสอนจะถูกดูแลโดยรัฐบาลโดยจะแบ่งออกเป็นเขตการศึกษา (School District) ซึ่งทุกๆ School District จะถูกดูแลและใช้หลักสูตรเดียวกันในแต่ละมณฑล โดยบทความนี้จะกล่าวถึงหลักสูตรของ British Columbia
Grade 9 (ม.3)

นักเรียนทุกคนจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Maths 9) โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องดังนี้ : Number Systems, Pythagoras, Exponent Laws, Operations with Rational Numbers, Polynomials, Factoring, Linear Equations/Inequalities, Linear Functions, Polygon Similarity and Scale Factor, and Probability


ถ้าหากนักเรียนคิดว่าวิชานี้มีความง่ายเกินไปนักเรียนสามารถยื่นคำร้องและทำแบบทดสอบเพื่อเรียน Maths 9 Honor ที่มีความเข้มข้นมากกว่า ได้ค่ะ


Grade 10 (ม.4)

เมื่อจบจากเลขของเกรด9 นักเรียนจะต้องเลือกวิชาคณิตของเกรด10ตามที่เหมาะสมและตามความสนใจค่ะ

1. วิชา Workplace Mathematics 10

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อดังนี้ :

- create, interpret, and critique graphs

- primary trigonometric ratios

- metric and imperial measurement and conversions

- surface area and volume

- central tendency

- experimental probability

- financial literacy: gross and net pay


หรือ


2. วิชา Foundations of Mathematics and Pre-calculus 10

* สำหรับนักเรียนที่มีคะแนนของ grade 9 มากกว่า 65%

เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อดังนี้ :

- operations on powers with integral exponents

- prime factorization

- functions and relations: connecting data, graphs, and situations

- linear functions: slope and equations of lines

- arithmetic sequences

- systems of linear equations

- multiplication of polynomial expressions

- polynomial factoring

- primary trigonometric ratios

- financial literacy: gross and net pay


Grade 11 (ม.5)

- จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. Work Place และ 2. Foundation & Pre-Calculus


1. นักเรียนที่เลือกเรียน Work Place Maths 10 จะสามารถเลือกเรียนต่อได้แค่วิชาเดียว

Workplace Mathematics 11

- financial literacy: personal investments, loans, and budgeting

- rate of change

- how probability and statistics are used in different contexts

- interpreting graphs in society

- 3D objects: angles, views, and scale diagrams


2. นักเรียนที่เลือกเรียน Foundation & Pre-Calculus 10 จะสามารถเลือกเรียนต่อได้ 2 วิชา

Foundations of Mathematics 11

- forms of mathematical reasoning

- angle relationships

- graphical analysis:

- linear inequalities

- quadratic functions

- systems of equations

- optimization

- applications of statistics

- scale models

- financial literacy: compound interest, investments and loans


หรือ


Pre-calculus 11

- real number system

- powers with rational exponents

- radical operations and equations

- polynomial factoring

- rational expressions and equations

- quadratic functions and equations

- linear and quadratic inequalities

- trigonometry: non-right triangles and angles in standard position

- financial literacy: compound interest, investments, loans


Grade 12 (ม.6)

- จะเป็นระดับชั้นที่มีวิชาคณิตให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย และมีความเข้มข้นสูงโดยจะแบ่งสายออกเป็น 3 กลุ่ม


1. นักเรียนที่เลือกเรียน Work Place Maths 11 จะสามารถเรียนต่อได้แค่วิชาเดียว

Apprenticeship Mathematics 12

- measuring: using tools with graduated scales; conversions using metric and imperial

similar triangles: including right-angle trigonometry

- 2D and 3D shapes: including area, surface area, volume, and nets

- 3D objects and their views (isometric drawing, orthographic projection)

- mathematics in the workplace

- financial literacy: business investments and loans2. นักเรียนที่เลือกเรียน Foundations of Mathematics 11 จะสามารถเรียนต่อได้เพียง 1 วิชา

Foundations of Mathematics 12

- geometric explorations:

- constructions

- conics

- fractals

- graphical representations of polynomial, logarithmic, exponential, and sinusoidal functions

- regression analysis

- combinatorics

- odds, probability, and expected value

- financial planning


3. นักเรียนที่เลือกเรียน Pre-calculus 11 จะสามารถเลือกเรียนต่อได้ค่อนข้างหลากหลาย

Pre-calculus 12

- transformations of functions and relations

- exponential functions and equations

- geometric sequences and series

- logarithms: operations, functions, and equations

- polynomial functions and equations

- rational functions

- trigonometry: functions, equations, and identities

.

เมื่อจบคอร์ส Pre-Calculus 12 แล้ว นักเรียนสามารถลงเรียนวิชาที่ยากขึ้นไปอีกได้ดังนี้

.

Calculus 12

- functions and graphs

- limits: left and right limits // limits to infinity

- continuity

- differentiation: rate of change // differentiation rules

- higher order, implicit

- applications

- integration: approximations // fundamental theorem of calculus // methods of integration

- Applications


Statistics 12

- role of statistical thinking in research and the scientific method

- observational and experimental studies

- common graphical representations of variation

- use of summary statistics to describe variation

- association between two variables

- probability models for variation

- intuition and appreciation of inferential concepts, such as confidence intervals and hypothesis tests

- use of software and technology to enhance statistical ideas

- communication of statistical findings


Geometry 12

- geometric constructions

- parallel and perpendicular lines:

- circles as tools in constructions

- perpendicular bisector

- circle geometry

- constructing tangents

- transformations of 2D shapes: // isometries // non-isometric transformations

- non-Euclidean geometries


Advanced Placement Calculus 12

* สำหรับนักเรียนที่เรียน Calculus 12 ได้คะแนนมากกว่า 86%


จากที่ดูตามหัวข้อและหลักสูตรแล้ว นักเรียนไม่ต้องกังวลว่าการไปเรียนต่อที่แคนาดานั้นจะเจอวิชาคณิตศาสตร์ที่ง่ายเกินไปหรือไม่ท้าทาย เพราะถ้านักเรียนรู้สึกแบบนั้นเมื่อไหร่ นักเรียนสามารถติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอเรียนหลักสูตรที่เข้มข้นขึ้นและเหมาะสมกับตัวเองได้เสมอค่ะ


ขอบคุณข้อมูลจาก https://curriculum.gov.bc.ca/curriculum/mathematics


 

ถ้าหากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Victoria School District สามารถติดต่อ iStudycanada เพื่อรับคำปรึกษาได้ตามข้อมูลการติดต่อตามด้านล่างค่ะ

Line: @istudycanada

FB Page: เรียนต่อแคนาดา istudycanada

โทร: ‭086-086-0035‬, 02-658-7599


บทความที่เกี่ยวข้อง

© 2022 iSTUDYCANADA

2,007 views0 comments

Comentários


bottom of page