top of page

โปรแกรมเรียนภาษาใน College : LEAP @ Langara College - เรียนจบระดับ8สามารถเข้าเรียนต่อวิทยาลัยได้เลย

Updated: Jan 26, 2022

โปรแกรม LEAP (Langara English for Academic Purposes) เป็นโปรแกรมเรียนภาษาของวิทยาลัย Langara College แห่งเมือง Vancouver ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในแวนคูเวอร์


LEAP ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนทั่วไปได้พัฒนาภาษาอังกฤษแต่สิ่งที่ทำให้โปรแกรมนี้แตกต่างคือเมื่อนักเรียนเรียนจบระดับ8(หรือระดับสูงสุด) นักเรียนสามารถนำคะแนนไปใช้ยื่นแทนคะแนน IELTS ที่ Langara College ได้เลย หรือพูดได้ว่า ถ้านักเรียนยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่าง IELTS และต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนปี1ที่ Langara การสมัครเรียนโปรแกรมนี้ถือเป็นอีกวิธีที่เหมาะสมที่สุด


โปรแกรมภาษา LEAP ใช้วิธีการสอนที่ไม่ใช่แค่เพียงการป้อนข้อมูลให้นักเรียน แต่เราใช้วิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนและความเป็นแคนาดา โดยสอนแบบองค์รวมที่ประกอบไปด้วยการฟัง พูด อ่าน และเขียนผ่านหัวข้อและบทความที่น่าสนใจ


นอกเหนือไปจากการเรียนภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้จะเน้นไปที่การทำProject และ Presentation เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกในด้านความคิดสร้างสรรค์และการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย
ไฮไลท์ LEAP Program

- โปรแกรมมีทั้งหมด 9 ระดับ สำหรับนักเรียนที่พื้นฐานอ่อนไปจนถึงพื้นฐานแข็งแรง

- 1 คอร์สเรียน 7 สัปดาห์

- 1 สัปดาห์เรียน 20 ชั่วโมง

- ตารางเรียน: วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30น. - 16.30 น.

- ชั่วโมงทำการบ้านประมาณ 2-4 ชั่วโมงต่อวัน

- เมื่อเรียนจบระดับ 8 นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยปีที่ 1 ที่ Langara College ได้เลย โดยไม่ต้องสอบ IELTS อีกครั้ง


วันเริ่มเรียน

24 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2563

2 กันยายน - 23 ตุลาคม 2563

28 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2563

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัคร: $500

ค่าเล่าเรียน 1 คอร์ส: $2,988


 

สนใจสมัครเรียน+ปรึกษาเรียนต่อแคนาดากับiStudycanada

FB Page: เรียนต่อแคนาดา istudycanada

โทร: ‭086-086-0035‬, 02-658-7599

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

© 2022 iSTUDYCANADA

606 views0 comments

Comments


bottom of page