top of page

เรียนต่อมัธยมแคนาดาโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนดี? ต่างกันอย่างไร? ระบบการศึกษาแคนาดาเป็นยังไง?


ประเทศแคนาดานั้นแบ่งออกเป็น 10 รัฐ (provinces) และ 3 ดินแดน (territories) โดยแต่ละรัฐก็จะดูแลการศึกษาด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปโรงเรียนในแคนาดานั้นจะแบ่งออกเป็นโรงเรียนนรัฐบาล(Public School) และ โรงเรียนเอกชน (Private School)


โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดา 

Canadian Public School 

โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดาจะมีระบบการศึกษาที่ต่างกันไปในแต่ละรัฐ ประเทศแคนาดานั้นแบ่งออกเป็น 10 รัฐ (provinces) และ 3 ดินแดน (territories) โดยแต่ละรัฐก็จะดูแลการศึกษาด้วยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

นักเรียนส่วนมากจะมาเรียนต่อที่ British Columbia เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่หนาวจนเกินไปเมื่อเทียบกับรัฐอื่นๆ และอยู่ใกล้ประเทศไทยมากกว่าทำให้การเดินทางง่ายและสะดวกมากกว่า

โรงเรียนรัฐทั่วประเทศแคนาดาจะจะถูกแบ่งเป็นเขตการศึกษาต่างๆ ซึ่งแต่ละเขตจะมีโรงเรียนในสังกัดเพื่อรองรับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งจะแตกต่างกันตามขนาดและจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่

บางเขตการศึกษาที่เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนหลายแห่ง บางเขตเป็นเขตขนาดเล็กก็อาจจะมีโรงเรียนในเขตการศึกษาเพียง1-3แห่ง

มาตรฐานการศึกษาในแต่ละเขตการศึกษาเทียบเท่ากันเพราะใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษารัฐบาลแคนาดาเดียวกัน แต่ความแตกต่างของโรงเรียนรัฐแต่ละแห่งคือวิชาเลือกและสภาพแวดล้อมสังคมในโรงเรียนและเมืองที่อยู่ นักเรียนจะได้เรียนกับนักเรียนชาวแคนาดา และพักอาศัยกับโฮสชาวแคนาเดียน ค่าเล่าเรียนพร้อมที่พักโรงเรียนรัฐบาลจะอยู่ที่ประมาณ 6-8แสนบาทต่อปีการศึกษา


เขตการศึกษารัฐบาลที่แนะนำโรงเรียนเอกชนในแคนาดา 

Canadian Private School 

โรงเรียนเอกชนในแคนาดามีอัตราครูต่อนักเรียนที่ดีกว่าโรงเรียนของรัฐ จึงทำให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง

หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเลือกต่างๆ จะมุ่งการเน้นความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ทักษะด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ มีกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงการทัศนศึกษา มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีติวเตอร์ให้นักเรียนนอกตาราง มีวิชาการเข้มข้นกว่าโรงเรียนรัฐ หลักสูตรส่วนมากออกแบบมาเพื่อติวให้นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ โรงเรียนเอกชนจะมีเครื่องแบบนักเรียน ถ้าเป็นโรงเรียนแบบหอพักนักเรียนจะต้องทำตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด มีตารางการเข้านอน มีเวลาตื่นนอนอย่างเป็นระเบียบ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติ และโรงเรียนเอกชนจะมียูนิฟอร์มให้นักเรียนด้วย

การคัดเลือกนักเรียนจะมีการสอบเข้า การสัมภาษณ์ และนักเรียนต้องมีผลการเรียนและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีมาก โรงเรียนเอกชนจะมีทั้งแบบหอพักและโฮมสเตย์ ค่าเล่าเรียนโรงเรียนเอกชนจะแพงกว่าโรงเรียนรัฐบาลเป็นเท่าตัว โดยค่าเล่าเรียนพร้อมที่พักของโรงเรียนเอกชนจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 - 2 ล้านบาทต่อปีการศึกษาการจัดลำดับชั้น

ระดับชั้นของโรงเรียนในแคนาดานั้นจะคล้ายๆกัน โดยส่วนมากจะแบ่งโรงเรียนออกเป็น 3 ระดับชั้นคือ

  1. Elementary School คือโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ อ.1 - ป.5 (K.1-G.5)

  2. Middle School คือโรงเรียนระดับมัธยมต้น เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ ป.6-ม.2 (Grade 6 - 8)

  3. High School คือโรงเรียนระดับมัธยมปลาย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ ม.3-6 (Grade 9 - 12)

แต่ก็จะมี High School บางแห่งที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Grade 8 - 12 และโรงเรียนเอกชนบางแห่งก็เปิดรับตั้งแต่ อนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6

เลือกโรงเรียนไหนดี ?

การเลือกโรงเรียนของนักเรียนจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีข้อกำหนดไม่เหมือนกัน


การเลือกโรงเรียน ควรเริ่มจาก

  1. เลือกประเภทโรงเรียน - โรงเรียนรัฐหรือเอกชน

  2. เมืองและสภาพแวดล้อมที่นักเรียนชอบ เช่น เมืองใหญ่ เมืองขนาดกลาง เมืองขนาดเล็ก เมืองธรรมชาติ ฯลฯ

  3. เลือกโรงเรียนที่มีวิชาเลือกหรือโดดเด่นในด้านที่นักเรียนสนใจการเลือกโรงเรียนนักเรียนควรปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ iSTUDYCANADA เพื่อหาโรงเรียนที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียน เพราะทุกโรงเรียนใช้ระบบการศึกษาเดียวกัน มีมาตรฐานเทียบเท่ากัน แต่ละโรงเรียนมีจุดเด่นและข้อดีต่างกัน จึงไม่สามารถตอบได้ว่าโรงเรียนไหนดีที่สุด เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกัน


บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ถ้าหากสนใจหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ iStudycanada เพื่อรับคำปรึกษาได้ตามข้อมูลการติดต่อตามด้านล่างค่ะ

Line: @istudycanada

FB Page: เรียนต่อแคนาดา istudycanada

โทร: ‭086-086-0035‬, 02-658-7599


© 2022 iSTUDYCANADA

Comments


bottom of page