top of page

โรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดา 

Canadian Public School 

โรงเรียนรัฐในแคนาดาจะถูกแบ่งเป็นเขตการศึกษาต่างๆ ซึ่งแต่ละเขตก็จะมีโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนในแต่ละระดับซึ่งจะแตกต่างกันตามขนาดและจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ของแคนาดาไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาล (Kindergartens) ระดับประถม (Primary & Elementary Schools) ระดับมัธยมต้น (Middle Schools) และระดับมัธยมปลาย(High & Secondary Schools) รวมถึงนักเรียนต่างชาติ (International Student) โรงเรียนรัฐแคนาดา (Public School) จะมีจำนวนนักเรียนที่มากกว่าโรงเรียนเอกชนแคนาดา (Private School) นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาเดียนและมีระบบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ (International Student Program in Canada) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและเชื้อชาติ

โรงเรียนเอกชนในแคนาดา 

Canadian Private School 

โรงเรียนเอกชนในแคนาดามีอัตราครูต่อนักเรียนที่ดีกว่าโรงเรียนของรัฐจึงทำให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเลือกต่างๆรวมถึงการเน้นความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ทักษะด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ จะมีคุณภาพ เทียบเท่ากับโรงเรียนของรัฐในแคนาดาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงการทัศนศึกษา ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนทั้งสองระบบใกล้เคียงกัน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติ

Montreal

Laurentien.gif

เมือง: Val-Morin, Quebec
จุดเด่น: เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนเป็นหลัก ตั้งอยู่ในใจกลางของธรรมชาติ ในแต่ละปีมีนักเรียนจำนวนจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 350คนเท่านั้น 

ests.jpg

Eastern Townships School Board

เมือง: Quebec

จำนวนโรงเรียน: 45
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาในมณฑลควิเบก มณฑลที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชกาล แต่เขตการศึกษานี้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสไปด้วย

Stanstead.gif

เมือง: Stanstead, Quebec
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ในเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาของควิเบกและเวอร์มอนต์ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างแคนาดาและอเมริกา โรงเรียนสแตนเสเตทสอนเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

TORONTO

A-Plus.gif

A Plus Academy

เมือง: Toronto, Ontario
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเอกชน มีระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐานของมณฑล Ontario เปิดสอนทั้งคอร์สระยะสั้น คอร์สแบบเก็บหน่วยกิต และคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติ

CDSBEO.gif

Catholic District School Board Of Eastern Ontario

เมือง: Kemptvill, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 42
จุดเด่น: ตั้งอยู่ระหว่างสองเมืองหลักอย่าง Ottwawa Montreal และ Toronto 

มีชื่อเสียงในภาควิชาการ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศษ มีโปรแกรมภาคกีฬาที่เข้มข้น และโดดเด่นในด้านศิลปะ 

lakehead.jpg

Lakehead Public Schools

เมือง: Thunder Bay, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 27
จุดเด่น: แต่ละโรงเรียนในเขตการศึกษาจะมีวิชาที่โดดเด่นต่างกัน มีโปรแกรมการบินที่มีการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยในเมือง Thunder Bay โดยสถานที่การเรียนการสอนคือสนามบินนานาชาติ Thunder Bay

ThunderbayCatholic.gif

Thunder Bay Catholic District School Board

เมือง: Thunderbay, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 20
จุดเด่น: โรงเรียนในเขตการศึกษาเป็นโรงเรียนคาธอลิคทั้งหมด รากฐานการศึกษาจะแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากเป็นระบบรากฐานจากการศรัทรา (Faith-based learning)

 

Braemar.gif

Braemar College

เมือง: Toronto, Ontario
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโต ใกล้มหาวิทยาลัยโตรอนโต (U of T) มีห้องเรียนขนาดเล็กทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีโปรแกรมมัธยมศึกษา คอร์สภาษาระยะสั้น และโปรแกรมเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

NiagaraSB.gif

District School Board Of Niagara

เมือง: St. Catharines, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 99
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ คลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด12เขตในแถบ Niagara

มีจุดเด่นในทุกๆด้านเนื่องจากมีหลายหลายโรงเรียนให้เลือกในพื้นที่

Lambton.gif

Lambton Kent District School Board

เมือง: Sarnia, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 64
จุดเด่น: ครอบคลุมหลายเขตการศึกษาใน Ontario มีนักเรียนรวมทั้งหมดมากกว่า 22,000คน และบุคลากรมากกว่า 1,350 คน

สำหรับการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย มีโรงเรียนให้เลือก12แห่ง 

toronto.jpg

Toronto District School Board

เมือง: Toronto, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 584
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองใหญ่ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบเมืองใหญ่และความสะดวกสบายสูง มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมดมากกว่า250,000คน 

 

Bronte.gif

Bronte College 

เมือง: Toronto, Ontario
จุดเด่น: โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สวนที่เงียบสงบของเมืองมิสซิสซอวกา ซึ่งห่างจากตัวเมืองโตรอนโตเพียง20นาที อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างน้ำตกไนแองการา และย่านใจกลางเมืองโตรอนโต มีหลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนระดับ มหาวิทยาลัย แวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการศึกษาทางวิชาการ

fulford.gif

FulFord Academy

เมือง: Brockville, Ontario
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เปิดสอนระดับเกรด6-12 มีโปรแกรมเตรียมมหาวิทยาลัย (University Prep) คอร์สระยะสั้น(Summer Program) เตรียมภาษา(ESL Prep) และการศึกษาระดับมัธยม (Dual High School Diploma Program)

ottawa.jpg

Ottawa Carleton District School Board

เมือง: Ottawa, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 147
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาของเมืองหลวงแคนาดาซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่ มีโรงเรียนให้เลือกเยอะ มีวิชาการที่ครอบคลุม เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในเมืองใหญ่และสะดวกสบาย มีนักเรียนไทยน้อย

UpperGrand.gif

Upper Grand District School Board

เมือง: Guelph, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 76
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ใช3ภูมิภาคในOntario มีโรงเรียนให้เลือกเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น International Baccalaureate (IB) และยังมีวิชาและชมรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

Vancouver and victoria

Abbotsford.gif

Abbotsford (SD 34)

เมือง: Abbotsford, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 46 
จุดเด่น: เมืองAbbotsford มีประชากรประมาณ 200,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแอ็บบอทส์ฟอร์ด 10 กิโลเมตร ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์75กม  มีโปรแกรมหลากหลายที่มีความเข้มข้นด้านวิชาการไปจนถึงด้านการกีฬา 

Brookes.gif

Brookes Shawnigan Lake

เมือง: Shawnigan Lake, British Columbia
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก มีวิทยาเขตที่สวยงาม ห่างจากวิคตอเรียเพียง45นาที มีหลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้นเพื่อเตรียมศึกษาเข้าต่อมหาวิทยาลัยในแคนาดาสหรัฐอเมริกา และอื่นๆ ทั่วโลก 

centralok.jpg

Central Okanagan (SD23)

เมือง: Kelowna, BC     
จำนวนโรงเรียน: 43
จุดเด่น: มีกิจกรรมนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติเดือนละครั้ง อยู่ห่างจากแวนคูเวอร์40นาทีโดยเครื่องบิน เป็นเมืองที่เหมาะกับการทำกิจกรรมนอกสถานที่ มีโปรแกรม Advance Placement (AP) และ Academies

Coquitlam.gif

Coquitlam (SD 43)

เมือง: Coquitlam, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 69
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 220,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 35 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 69 โรงเรียน ระดับมัธยม 24 แห่ง และระดับประถม 45 แห่งใน 3 เมือง Coquitlam, Port Coquitlam และ Port Moodyเป็นเขตการศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย

GNS.gif

Glenlyon Norfolk School

เมือง: Victoria, British Columbia
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนเอกชนในเมืองวิคตอเรีย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล – เกรด 12 หลักสูตร IB ประกอบด้วยนักเรียนชาวแคนาดาถึง 95% มีนักเรียนนานาชาติเพียง 5%เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนกับนักเรียนชาวแคนาดาอย่างแท้จริง

Nanaimo.gif

Nanaimo Ladysmith (SD 68)

เมือง: Nanaimo, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 38
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 100,000 คน อยู่ทางเหนือเมืองวิคตอเรียบนเกาะแวนคูเวอร์ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 100 กิโลเมตร มีโปรแกรมพิเศษมากมายเพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น ฮอคกี้ วอลเล่บอลชายหาด ฟุตบอล การแสดง แจส เบสบอล ลาครอส

Pattison.gif

Pattison High School 

เมือง: Vancouver, British Columbia
จุดเด่น:โรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาเปิดรับนักเรียนเกรด 8 – 12 ให้การรับรองคุณภาพโดยกระทรวงศึกษา British Columbia เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เน้นศึกษาอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียน มีกิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา

sea_to_sky.gif

Sea to Sky (SD 48) 

เมือง: Squamish, Whistler, Pemberton
จำนวนโรงเรียน: 15 
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 30,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 60 กิโลเมตร โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตที่มีชื่อเสียงในเรื่องกีฬาและกิจกรรมการแจ้ง นักเรียนสามารถเข้าร่วมสถาบันสอนสกีเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมได้ 

SMUS.gif

St. Michaels University School

เมือง: Victoria, BC      
จำนวนโรงเรียน: 17
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนประจำเอกชนหลักสูตรAPขนาดกลางที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของวิคตอเรีย ค่าเล่าเรียนสูง มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการนักเรียนครบครัน 

Vernon.gif

Vernon (SD 22) 

เมือง: Vernon, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 19
จุดเด่น: เป็นเมืองขนาดกลางมีประชากรประมาณ 40,000 คน อยู่ทางตะวันตกห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 400 กิโลเมตร เขตการศึกษาเวอร์นอนไม่เพียงแต่มีความโดดเด่นในด้านการศึกษา แต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนในด้านที่นักเรียนถนัดเช่นกีฬาหลากหลายชนิดและวิชาด้านวนศาสตร์ (Forestry Program) 

Bodwell.gif

Bodwell High School 

เมือง: North Vancouver, British Columbia
จุดเด่น: โรงเรียนบอทเวลล์ไฮสคูล์ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆ ใช้เวลา30นาทีจากสนามบินแวนคูเวอร์ และเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์เพียง20นาทีเท่านั้น อัตรานักเรียนต่อครูมีจำนวนน้อยทำให้มีการดูแลที่ทั่วถึง

Burnaby.gif

Burnaby (SD 41)

เมือง: Burnaby, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 49
จุดเด่น: เมืองเบอร์นาบีอยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์20กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 250,000คน มีโปรแกรมที่หลากหลายให้เลือก และโดดเด่นในเรื่องของโปรแกรม Advance Placement (AP) 

CSD.gif

Chilliwack (SD 33) 

เมือง: Chilliwack, BC      
จำนวนโรงเรียน: 31
จุดเด่น: มีโปรแกรมที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความสนใจและเป้าหมายของนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ด้านศิลปะ และอื่นๆอีกมากมาย

Cowichan.gif

Cowichan Valley (SD 79)

เมือง: Cowichan Valley, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 25
จุดเด่น: อยู่ทางเหนือของเมืองวิคตอเรีย บนเกาะแวนคูเวอร์ ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์100กิโลเมตร มีประชากรประมาณ50,000คน ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 25 โรงเรียนระดับมัธยม 4 แห่ง และระดับประถม 21 แห่ง มีHockey Academy สำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบฮอคกี้

Langley.gif

Langley (SD 35) 

เมือง: Langley, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 26
จุดเด่น: โรงเรียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 45 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 30,000 คน แห่ง เขตการศึกษาแลงเลย์มีโปรแกรมที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา (AP, IB) และด้านศิลปะและกีฬา นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโปรแกรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานอีกด้วย

NewWest.gif

New Westminster (SD 40) 

เมือง: New Westminster, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 12
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 70,000 คน อยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 22 กิโลเมตร
เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1987 โรงเรียนตั้งอยู่ในหนึ่งในเมืองที่สวยงามและปลอดภัยที่สุด 

QMS.gif

Queen Margaret's School 

เมือง: Duncan, British Columbia
จุดเด่น: โรงเรียนตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่งดงามใน Cowichan Valley บนเกาะแวนคูเวอร์ เปรียบเสมือนบ้านหลังเล็กที่มีโปรแกรม การศึกษาแบบแคนาดาครบวงจรหลักสูตรที่ถูกออกแบบโดยนักวิชาการที่ครอบคลุม และส่งเสริมทักษะในทุกๆ ด้าน ทั้งวิชาการ การแสดงและศิลปะ รวมถึงการขี่ม้า เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล Kindergarten, ประถม Grade 1-6, เตรียมมัธยม Grade 7-8 และไฮสคูล Grade 9-12

Sooke.gif

Sooke (SD 62)

เมือง: Sooke, Langford, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 26
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 15,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินวิคทอเรีย 50 กิโลเมตร เขตการศึกษาคลอบคลุมสองเขตเล็กที่อยู่ห่างจากวิคทอเรียเพียงครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีนักเรียนไทยน้อย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบและการเดินทางสะดวก

 

 

Surrey.gif

Surrey (SD 36)

เมือง: Surrey, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 127
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 500,000 คน อยู่ทางใต้ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 25 กิโลเมตร เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดใน British Columbia ทำให้มีโรงเรียนให้เลือกมากมาย รวมไปถึงโปรแกรมที่มีความหลากหลาย ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนมีความทันสมัย

Victoria.gif

Victoria (SD 61)

เมือง: Victoria, British Columbia

จำนวนโรงเรียน: 45

จุดเด่น: วิคทอเรียเป็นเมืองหลวงของมณฑลบริติช โคลัมเบียมีประชากรประมาณ 350,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินวิคทอเรีย 25 กิโลเมตร เป็นเมืองขนาดกลางมีความปลอดภัยสูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะแก่การพักอาศัย โรงเรียนมีความโดดเด่นในหลายๆด้าน รวมไปถึงด้านการศึกษาและกีฬา

Brentwood.gif

Brentwood College School

เมือง: Mill Bay (Victoria), British Columbia
จุดเด่น: โรงเรียนตั้งอยู่ติดทะเลบนเกาะแวนคูเวอร์ (วิคทอเรีย) ใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติวิคตอเรีย วิชาเรียนถูกวางรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพ

campbell.gif

Campbell River (SD 72)

เมือง: Campbell River, BC     
จำนวนโรงเรียน: 24
จุดเด่น: มีโปรแกรมที่น่าสนใจทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านทางเลือกพิเศษ 

มีวิชาที่แตกต่างจากเขตการศึกษาอื่นๆ เช่น วิทย์กีฬาและการทำป่าไม้เป็นต้น

Comox.gif

Comox Valley (SD 71)

เมือง: Comox, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 22
จุดเด่น: Comox เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่บนเกาะแวนคูเวอร์ อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์200กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 60,000 คน เป็นเมืองที่มีธรรมชาติมาก และมีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งปี

Delta.gif

Delta School District

เมือง: Delta, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 31
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 110,000 คน อยู่ทางใต้ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 15 กิโลเมตร มีโปรแกรมเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่เข้มข้น นอกจากจะมีโปรแกรมที่มีความเข้มข้นในด้านการศึกษาแล้วยังมีโปรแกรมที่แตกต่างในด้านกีฬา ศิลปะ และภาพยนต์

sd42-logo-480.jpg

Maple Ridge (SD 42) 

เมือง: Maple Ridge, BC      
จำนวนโรงเรียน: 27
จุดเด่น: มีหลักสูตร International Baccalaureate (IB) และ Advanced Placement (AP) มีหลักสูตรภาคภาษาฝรั่งเศส (
French Immersion) มีโปรแกรมพิเศษทางด้านไอที กีฬา และอีกมากมาย

NorthVan.gif

North Vancouver (SD 35)

เมือง: North Vancouver, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 33
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 90,000คน อยู่ทางเหนือห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 15 กิโลเมตร มีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลาย รวมไปถึงการเรียนรู้อย่างเข้มข้นในระบบInternational Baccalaureate (IB) และ Advance Placement (AP ) มีโปรแกรมกีฬามากมายให้นักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาได้เข้าร่วม

Richmond.gif

Richmond (SD 38)  

เมือง:Richmond, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 49
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 200,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์เพียง 2 กิโลเมตร เขตการศึกษาริชมอนมีวิชาเรียนมากมายให้นักเรียนได้เลือก รวมไปถึง International Baccalaureate (IB) และ Advanced Placement (AP) นอกจากนี้ยังมีวิชาที่เกี่ยวกับวิศวะกรรมศาสตร์ อนิเมชั่น ออกแบบ และอีกมากมาย

StGeorge.gif

St. George's School 

เมือง: Vancouver, British Columbia
จุดเด่น: โรงเรียนประจำเอกชนขนาดใหญ่สำหรับเด็กผู้ชายเปิดรับนักเรียนเกรด 1 – 12 แยกเป็นระดับจูเนียร์ (เกรด 1- 7) และซีเนียร์ (เกรด 8 - 12) โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองแวนคูเวอร์ซึ่งมีบรรกาศและอุณภูมิที่เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียน ได้รับการยอมรับว่า เป็นโรงเรียนชั้นนำ มีมาตรฐานทางการเรียนสูงและเข้มงวด มุ่งเน้นทางวิชาการ ความเป็นผู้นำ และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความ เป็นเลิศทั้งในและนอกห้องเรียน

VSB.gif

Vancouver School Board (SD 39)

เมือง: Vancouver, BC      
จำนวนโรงเรียน: 110
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูง มีหลักสูตร International Baccalaureate (IB) และ Advanced Placement (AP) สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาในระดับเข้มข้น 

WestVan.gif

West Vancouver (SD 45) 

เมือง: West Vancouver, BC      
จำนวนโรงเรียน: 17
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 50,000 คน อยู่ทางเหนือห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 15 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ปลอดภัย และ UNบันทึกให้เมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก  มีสื่อการสอนที่ทันสมัย  และโด่งดังในด้านการกีฬา มีโปรแกรมเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย 

Other cities

Balmoral.gif

Balmoral Hall School 

เมือง: Winipeg, Manitoba
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนประจำ boarding school สำหรับนักเรียนหญิง ในเมืองขนาดกลาง เหมาะกับการอยู่อาศัยผู้คนเป็นมิตร Balmoral ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนและร่วมกิจกรรม มีการแบ่งปันวัฒนธรรมที่หลากหลาย นักเรียนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีหลักสูตร ด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพ อาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

Lord-Selkirk.gif

Lord Selkirk School Division

เมือง: Selkirk, Manitoba
จำนวนโรงเรียน: 15
จุดเด่น: มีโปรแกรมและหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การศึกษาภาคภาษาฝรั่งเศส (French Immersion) โปรแกรมสองภาษาสำหรับภาษายูเครน (Ukrainian Bilingual) และโปรแกรมทางด้านกีฬา

 

Red-Deer.gif

Red Deer Public School Board

เมือง: Red Deer, Alberta
จำนวนโรงเรียน: 28
จุดเด่น: มีนักเรียนประมาณ 11,000คน โดย 10%ของนักเรียนทั้งหมดลงทะเบียนเรียนภาคภาษาฝรั่งเศส (French Immersion)

มีหลักสูตร International Baccalaureate (IB) และ Advanced Placement (AP) มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีสวัสดิการนักเรียนที่ครบครัน

calgary.jpg

Calgary Board of Education

เมือง: Calgary, Alberta
จำนวนโรงเรียน:
 245

จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ มีโปรแกรมที่โดดเด่นในทุกด้านเนื่องจากมีจำนวนโรงเรียนให้เลือกเยอะ 

NB.jpg

New Brunswick

เมือง: New Brunswick, NB
จำนวนโรงเรียน: 52
จุดเด่น: เป็นมณฑลที่มีภาษาราชการ2ภาษาแห่งเดียวในแคนาดา ค่าเล่าเรียนไม่สูง มีโรงเรียนให้เลือกเยอะ เนื่องจากมีเขตการศึกษาเดียวที่รับผิดชอบโรงเรียนทั่วมณฑล New Brunswick