top of page

โรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนรัฐบาลในแคนาดา 

Canadian Public School 

โรงเรียนรัฐในแคนาดาจะถูกแบ่งเป็นเขตการศึกษาต่างๆ ซึ่งแต่ละเขตก็จะมีโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนในแต่ละระดับซึ่งจะแตกต่างกันตามขนาดและจำนวนประชากรในแต่ละพื้นที่ของแคนาดาไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาล (Kindergartens) ระดับประถม (Primary & Elementary Schools) ระดับมัธยมต้น (Middle Schools) และระดับมัธยมปลาย(High & Secondary Schools) รวมถึงนักเรียนต่างชาติ (International Student) โรงเรียนรัฐแคนาดา (Public School) จะมีจำนวนนักเรียนที่มากกว่าโรงเรียนเอกชนแคนาดา (Private School) นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวแคนาเดียนและมีระบบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ (International Student Program in Canada) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีและเชื้อชาติ

โรงเรียนเอกชนในแคนาดา 

Canadian Private School 

โรงเรียนเอกชนในแคนาดามีอัตราครูต่อนักเรียนที่ดีกว่าโรงเรียนของรัฐจึงทำให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึง หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาเลือกต่างๆรวมถึงการเน้นความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ทักษะด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ จะมีคุณภาพ เทียบเท่ากับโรงเรียนของรัฐในแคนาดาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงการทัศนศึกษา ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนทั้งสองระบบใกล้เคียงกัน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนต่างชาติ

Montreal

Laurentien.gif

เมือง: Val-Morin, Quebec
จุดเด่น: เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาโดยใช้ภาษาฝรั่งเศสในการเรียนเป็นหลัก ตั้งอยู่ในใจกลางของธรรมชาติ ในแต่ละปีมีนักเรียนจำนวนจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 350คนเท่านั้น 

ests.jpg

Eastern Townships School Board

เมือง: Quebec

จำนวนโรงเรียน: 45
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาในมณฑลควิเบก มณฑลที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชกาล แต่เขตการศึกษานี้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษและฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสไปด้วย

Stanstead.gif

เมือง: Stanstead, Quebec
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ในเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาของควิเบกและเวอร์มอนต์ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างแคนาดาและอเมริกา โรงเรียนสแตนเสเตทสอนเป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

TORONTO

A-Plus.gif

A Plus Academy

เมือง: Toronto, Ontario
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนกวดวิชาและโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเอกชน มีระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐานของมณฑล Ontario เปิดสอนทั้งคอร์สระยะสั้น คอร์สแบบเก็บหน่วยกิต และคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติ

CDSBEO.gif

Catholic District School Board Of Eastern Ontario

เมือง: Kemptvill, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 42
จุดเด่น: ตั้งอยู่ระหว่างสองเมืองหลักอย่าง Ottwawa Montreal และ Toronto 

มีชื่อเสียงในภาควิชาการ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศษ มีโปรแกรมภาคกีฬาที่เข้มข้น และโดดเด่นในด้านศิลปะ 

lakehead.jpg

Lakehead Public Schools

เมือง: Thunder Bay, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 27
จุดเด่น: แต่ละโรงเรียนในเขตการศึกษาจะมีวิชาที่โดดเด่นต่างกัน มีโปรแกรมการบินที่มีการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยในเมือง Thunder Bay โดยสถานที่การเรียนการสอนคือสนามบินนานาชาติ Thunder Bay

ThunderbayCatholic.gif

Thunder Bay Catholic District School Board

เมือง: Thunderbay, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 20
จุดเด่น: โรงเรียนในเขตการศึกษาเป็นโรงเรียนคาธอลิคทั้งหมด รากฐานการศึกษาจะแตกต่างจากที่อื่นเนื่องจากเป็นระบบรากฐานจากการศรัทรา (Faith-based learning)

 

Braemar.gif

Braemar College

เมือง: Toronto, Ontario
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโต ใกล้มหาวิทยาลัยโตรอนโต (U of T) มีห้องเรียนขนาดเล็กทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง มีโปรแกรมมัธยมศึกษา คอร์สภาษาระยะสั้น และโปรแกรมเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

NiagaraSB.gif

District School Board Of Niagara

เมือง: St. Catharines, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 99
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ คลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด12เขตในแถบ Niagara

มีจุดเด่นในทุกๆด้านเนื่องจากมีหลายหลายโรงเรียนให้เลือกในพื้นที่

Lambton.gif

Lambton Kent District School Board

เมือง: Sarnia, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 64
จุดเด่น: ครอบคลุมหลายเขตการศึกษาใน Ontario มีนักเรียนรวมทั้งหมดมากกว่า 22,000คน และบุคลากรมากกว่า 1,350 คน

สำหรับการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย มีโรงเรียนให้เลือก12แห่ง 

toronto.jpg

Toronto District School Board

เมือง: Toronto, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 584
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองใหญ่ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ชอบเมืองใหญ่และความสะดวกสบายสูง มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมดมากกว่า250,000คน 

 

Bronte.gif

Bronte College 

เมือง: Toronto, Ontario
จุดเด่น: โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่สวนที่เงียบสงบของเมืองมิสซิสซอวกา ซึ่งห่างจากตัวเมืองโตรอนโตเพียง20นาที อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างน้ำตกไนแองการา และย่านใจกลางเมืองโตรอนโต มีหลักสูตรเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนระดับ มหาวิทยาลัย แวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการศึกษาทางวิชาการ

fulford.gif

FulFord Academy

เมือง: Brockville, Ontario
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เปิดสอนระดับเกรด6-12 มีโปรแกรมเตรียมมหาวิทยาลัย (University Prep) คอร์สระยะสั้น(Summer Program) เตรียมภาษา(ESL Prep) และการศึกษาระดับมัธยม (Dual High School Diploma Program)

ottawa.jpg

Ottawa Carleton District School Board

เมือง: Ottawa, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 147
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาของเมืองหลวงแคนาดาซึ่งถือเป็นเมืองใหญ่ มีโรงเรียนให้เลือกเยอะ มีวิชาการที่ครอบคลุม เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนในเมืองใหญ่และสะดวกสบาย มีนักเรียนไทยน้อย

UpperGrand.gif

Upper Grand District School Board

เมือง: Guelph, Ontario

จำนวนโรงเรียน: 76
จุดเด่น: เป็นเขตการศึกษาขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ใช3ภูมิภาคในOntario มีโรงเรียนให้เลือกเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น International Baccalaureate (IB) และยังมีวิชาและชมรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

Vancouver and victoria

Abbotsford.gif

Abbotsford (SD 34)

เมือง: Abbotsford, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 46 
จุดเด่น: เมืองAbbotsford มีประชากรประมาณ 200,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแอ็บบอทส์ฟอร์ด 10 กิโลเมตร ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์75กม  มีโปรแกรมหลากหลายที่มีความเข้มข้นด้านวิชาการไปจนถึงด้านการกีฬา 

Brookes.gif

Brookes Shawnigan Lake

เมือง: Shawnigan Lake, British Columbia
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก มีวิทยาเขตที่สวยงาม ห่างจากวิคตอเรียเพียง45นาที มีหลักสูตรการศึกษาที่เข้มข้นเพื่อเตรียมศึกษาเข้าต่อมหาวิทยาลัยในแคนาดาสหรัฐอเมริกา และอื่นๆ ทั่วโลก 

centralok.jpg

Central Okanagan (SD23)

เมือง: Kelowna, BC     
จำนวนโรงเรียน: 43
จุดเด่น: มีกิจกรรมนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติเดือนละครั้ง อยู่ห่างจากแวนคูเวอร์40นาทีโดยเครื่องบิน เป็นเมืองที่เหมาะกับการทำกิจกรรมนอกสถานที่ มีโปรแกรม Advance Placement (AP) และ Academies

Coquitlam.gif

Coquitlam (SD 43)

เมือง: Coquitlam, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 69
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 220,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 35 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด 69 โรงเรียน ระดับมัธยม 24 แห่ง และระดับประถม 45 แห่งใน 3 เมือง Coquitlam, Port Coquitlam และ Port Moodyเป็นเขตการศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย

GNS.gif

Glenlyon Norfolk School

เมือง: Victoria, British Columbia
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนเอกชนในเมืองวิคตอเรีย เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาล – เกรด 12 หลักสูตร IB ประกอบด้วยนักเรียนชาวแคนาดาถึง 95% มีนักเรียนนานาชาติเพียง 5%เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนกับนักเรียนชาวแคนาดาอย่างแท้จริง

Nanaimo.gif

Nanaimo Ladysmith (SD 68)

เมือง: Nanaimo, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 38
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 100,000 คน อยู่ทางเหนือเมืองวิคตอเรียบนเกาะแวนคูเวอร์ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 100 กิโลเมตร มีโปรแกรมพิเศษมากมายเพื่อตอบสนองความสนใจของนักเรียนไม่ว่าจะเป็น ฮอคกี้ วอลเล่บอลชายหาด ฟุตบอล การแสดง แจส เบสบอล ลาครอส

Pattison.gif

Pattison High School 

เมือง: Vancouver, British Columbia
จุดเด่น:โรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาเปิดรับนักเรียนเกรด 8 – 12 ให้การรับรองคุณภาพโดยกระทรวงศึกษา British Columbia เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เน้นศึกษาอย่างเต็มศักยภาพของนักเรียน มีกิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา

sea_to_sky.gif

Sea to Sky (SD 48) 

เมือง: Squamish, Whistler, Pemberton
จำนวนโรงเรียน: 15 
จุดเด่น: มีประชากรประมาณ 30,000 คน อยู่ห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 60 กิโลเมตร โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตที่มีชื่อเสียงในเรื่องกีฬาและกิจกรรมการแจ้ง นักเรียนสามารถเข้าร่วมสถาบันสอนสกีเพื่อเป็นกิจกรรมเสริมได้ 

SMUS.gif

St. Michaels University School

เมือง: Victoria, BC      
จำนวนโรงเรียน: 17
จุดเด่น: เป็นโรงเรียนประจำเอกชนหลักสูตรAPขนาดกลางที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของวิคตอเรีย ค่าเล่าเรียนสูง มีการเรียนการสอนที่เข้มข้นมาก มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสวัสดิการนักเรียนครบครัน 

Vernon.gif

Vernon (SD 22) 

เมือง: Vernon, British Columbia
จำนวนโรงเรียน: 19
จุดเด่น: เป็นเมืองขนาดกลางมีประชากรประมาณ 40,000 คน อยู่ทางตะวันตกห่างจากสนามบินแวนคูเวอร์ 400 กิโลเมตร เขตการศึกษาเวอร์นอนไม่เพียงแต่มีความโดดเด่นในด้านการศึกษา แต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนในด้านที่นักเรียนถนัดเช่นกีฬาหลากหลายชนิดและวิชาด้านวนศาสตร์ (Forestry Program) 

Bodwell.gif

Bodwell High School 

เมือง: North Vancouver, British Columbia
จุดเด่น: โรงเรียนบอทเวลล์ไฮสคูล์ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆ ใช้เวลา30นาทีจากสนามบินแวนคูเวอร์ และเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์เพียง20นาทีเท่านั้น อัตรานักเรียนต่อครูมีจำนวนน้อยทำให้มีการดูแลที่ทั่วถึง